Hungerstrejk i flyktingfängelset i Åstorp - Refugees on hungerstrike in detention centre in Åstorp

Sverige har nu börjat massdeportera människor till Afghanistan. Tisdagen den 10 september utvisades 11 personer utan några dokument eller id-handlingar från Stockholm till Kabul. Det användes våld, tvångsmedel och även medicinering vid utvisningen. Poliser, tjänstemän, tolkar och sjukvårdspersonal som följde med gick inte ens av planet. Människorna dumpades på flygplatsen i Kabul. De flesta av de som skickas tillbaka har ingen anknytning kvar till Afghanistan. Vissa har inte varit i landet sedan de var små barn. 
 
Hungerstrejk pågår i flyktingfängelset i Åstorp sedan ungefär en vecka tillbaka. 3 afghanska flyktingar som har fått beslut om deportation till Kabul, Ramin Yuossef Amiri, Ibrahim Amiri och Nowroz Noori, varken äter eller dricker. 
 
Ibrahim, 19 år, som harhungerstrejkat längst har uppgett att hans kropp tidigare börjat domna bort. I dagsläget kan han inte gå själv, har svårt att prata och har ont i njurarna. För att straffa honom väntar personalen på förvaret med att kontakta sjukvården om hans tillstånd.

- Vi har inget annat än våra kroppar, våra liv har inget värde längre och ingen bryr sig om vad som kommer att hända med oss. Vi har ingenting att förlora längre, våra liv är ändå slut om vi hamnar i händerna på de som vi har flytt ifrån, säger Youssef.


Se Ibrahims videohälsning här http://vimeo.com/75490015
Se Youssefs videohälsning här http://vimeo.com/75490014

------------------------------------------------------

Sweden has begun mass-deport people to Afghanistan. Tuesday 10 September deported 11 people without any documents or identification documents from Stockholm to Kabul. It was used violence, coercion and even medication at expulsion. Police officers, officials, interpreters and medical personnel that came with did not even go by plane. The people were dumped at the airport in Kabul. Most of those who returned have no relation left for Afghanistan. Some have not been in the country since they were small children.
 
On the detention centre of Åstorp 3 afghan refugees are on hungerstrike since alsmost one week. Yuossef, Ibrahim Amiri and Nowroz are neither eating nor drinking. They are refugees who are locked up in the detention center in Åstorpsvägen and expulsion to Kabul.
 
Ibrahim, 19 years old, who has been on hunderstrike the longest, earlier said his body had started to get numb after some days hungerstrike. Today he can not stand by himself, he can barely speak and his kidneys hurt. The staff are waiting to report his condition to any healthcare institution.

- We have nothing but our bodies, our lives have no value anymore and nobody cares about what's going to happen to us. We have nothing to lose anymore, our lives are still out if we end up in the hands of those we have fled, said Youssef.

Uncle Ben's

Är typ såhär hemskt när någon vill bjuda på det
 
 
 

Bodhayan - han är guld värld

Jag: Omg men's rights groups... uuuuh
Bodhayan: They need to be deep fried
in COCONUT OIL

Bästa valfilmen


Jag gnäller inte

Har varit rätt förkyld i veckan. Hade feber i onsdags till exempel.
Tidigt på fredag morgon ringer chefen på mitt fasta jobb och undrar om jag kan tänka mig jobba lite extra idag. (Det har faktiskt aldrig hänt förut). Jag säger att det går bra. Hen säger att jag ska komma på kontoret efter mitt första arbetspass och på en lapp skulle det stå vad jag skulle göra.
Jag hade räknat med ett litet extrajobb, nån timme sådär. I stan eftersom jag inte har körkort. Hade inte sovit så bra, haft lite frossa och så, så jag kände mig lite hängig.
Men icket. Jag ska åka ut med en kollega mitt i skogen och städa ett sågverk. Så vi åker runt i ett jättestort industriområde och det är jättevarmt, dammigt, högljutt och det bara rinner snor ur näsan på mig.
Dessutom fick jag min mens när jag gick mellan arbetsplatserna. Hade inget mensskydd, min menskopp var hemma. Mensvärk ahde jag däremot. Prekär situation.
 
Dagen räddades av att jag fick jobba med världens trevligaste kollega!
 
 

RSS 2.0